Rezort ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) podpísal štyri zmluvy o dielo, vďaka ktorým sa budú realizovať pilotné projekty v oblasti inteligentnej mobility. Na zbere dát a analýz budú pracovať prevažne slovenské univerzity. Rezort o tom informoval v tlačovej správe.


Testovať sa bude napríklad to, ako dobre vedia moderné senzory čítať vodorovné aj zvislé dopravné značenie na vybraných úsekoch slovenských ciest. Navrhnúť sa majú aj technológie a aplikácie pre monitoring voľných parkovacích miest.

Projekty majú sledovať aj hustotu premávky, pri akej začínajú vznikať zápchy na vybraných cestných úsekoch. Monitorovať sa budú tiež dopravné toky, emisie a iné vplyvy na životné prostredie na vybraných úsekoch ciest.

Pilotné projekty sú súčasťou národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility, ktorý je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: