Energeticky náročné podniky už môžu požiadať ministerstvo hospodárstva o finančné kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií. Urobiť tak môžu do 25. novembra tohto roka. Upozornilo na to ministerstvo hospodárstva s tým, že ide o takmer 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá.


Ministerstvo hospodárstva má pre uvedené kompenzácie vyčlenených 40 miliónov eur, pričom v prípade energeticky náročných podnikov pôjde o kompenzácie položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému.

Podniky musia tiež preukázať, že najmenej 50 percent z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: