Ministerstvo hospodárstva pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe. Cieľom kompenzácie má byť zníženie nákladov pre energeticky náročné podniky z dôvodu vysokých platieb za cenu elektrickej energie.


Predmetom kompenzácie bude poskytovanie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu pre elektroenergeticky náročné podniky. Štátna pomoc sa poskytne vo forme takzvaných vratiek, čo je vrátenie časti poplatkov súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ministerstvo o tom informuje v predstihu pre náročnosť podania žiadosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: