Ministerstvo práce navrhuje od 1. januára budúceho roka upraviť sumu kompenzačného príspevku baníkom. Ten by sa mal zvýšiť zo súčasných 207,50 eura na sumu 223,10 eura mesačne. Tento príspevok sa poskytuje baníkom rok, ak pracovali v bani aspoň tri roky, alebo sa poskytuje 24 mesiacov, ak v bani pracovali aspoň šesť rokov.


Druhá kategória príspevku by sa mala zvyšovať zo súčasných 363,10 eura na sumu 390,30 eura mesačne. Tento príspevok sa poskytuje baníkom 36 mesiacov, ak pracovali v bani aspoň desať rokov, alebo sa poskytuje 84 mesiacov, ak v bani pracovali aspoň 15 rokov.

V obidvoch prípadoch sa príspevok ešte zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu a počtu odpracovaných rokov, ktoré pri prvej kategórii príspevku presahujú dobu troch rokov a pri druhej kategórii dobu desať rokov. Koeficient prvej kategórie sa má zvýšiť z 18,2 na úroveň 19,6. Pri druhej kategórii koeficient porastie z úrovne 24,2 na 26.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: