Ministerstvo práce chce zvýšiť základnú mzdu náhradného rodiča na 940 eur, čím sa zvýšia aj jednotlivé príplatky (napríklad príplatok za počet detí). Vyplýva to z návrhu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý bol predložený do parlamentu. Zákon už schválil aj parlamentný výbor pre sociálne veci. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva práca.


Návrh zákona rieši problematické okruhy výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča ako sú miesto výkonu práce, pracovný čas či odmeňovanie. Novela má zlepšiť podmienky pre zdravotne znevýhodnené deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách.

Centrum pre deti a rodiny bude môcť v takomto prípade požiadať v mene dieťaťa so zdravotným znevýhodnením o vyhotovenie parkovacieho preukazu,  o priznanie príspevku na osobnú asistenciu, či na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu pomôcky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: