Niekoľko tisíc dôchodcov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku, v týchto dňoch dostáva zo Sociálnej poisťovne finančnú kompenzáciu. Starobný dôchodcovia ju dostávajú formou jednorazového doplatku k penzii v jednej sume. Poberatelia predčasnej penzie dostávajú kompenzáciu vo forme jej percentuálneho zvýšenia.

Penzie sa dorovnávajú kvôli tomu, že tabuľka dôchodkového veku bola nastavená diskriminačne. Niektorým penzistom narodeným v rokoch1957 až 1965 totiž štát pri odchode do dôchodku nezohľadňoval aj počet vychovaných detí.

Po novom sa im odchod do penzie zníži tak, aby tí, ktorí vychovali deti, mali v porovnaní s bezdetným penzistom v rovnakom veku znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Ak penzista takýto dôchodkový vek dosiahol ešte pred 1. januárom tohto roka, štát mu to bude kompenzovať v dôchodkovej dávke.

Sociálna poisťovňa za posledný mesiac spracovala kompenzácie približne 37 350 poistencom, ktorým bol priznaný starobný či predčasný dôchodok do konca vlaňajška. Spolu s priebežne priznávanými kompenzáciami pre 7 850 ľudí, ktorí o dôchodok žiadali až tento rok, už riešila viac ako 45 200 kompenzácií.