Európsky parlament v utorok (17. január) prijal svoju rokovaciu pozíciu na rokovania s vládami Európskej únie (EÚ) o novom zákone o revízii postupov EÚ a kontrolných opatrení pri preprave odpadu. Informoval o tom tlačový atašé europarlamentu Ján Jakubov.


Revidované právne predpisy by mali účinnejšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie a zároveň plne využívať príležitosti, ktoré ponúka odpad na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obehového hospodárstva a hospodárstva s nulovým znečistením.

V prijatom texte poslanci podporujú výslovný zákaz prepravy všetkých odpadov určených na zneškodnenie v rámci EÚ, okrem povolených a opodstatnených prípadov. Vývoz nebezpečného odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude takisto zakázaný. Poslanci chcú tiež zakázať vývoz plastového odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, a postupne ukončiť jeho vývoz do krajín OECD do štyroch rokov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: