Finančná správa SR má v informácii k daňovému bonusu chybu a zle počíta sumy nového daňového bonusu v ročnom zúčtovaní či daňovom priznaní za rok 2022 v prípadoch, kedy počet uplatňovaných detí kolíše. Upozornil na to ekonóm a bývalý minister práce Jozef Mihál.


J. Mihál porovnal svoj výpočet s príkladmi daniarov. Podľa výsledkov finančná správa v príkladoch nesprávne uplatňuje vyšší, ale aj nižší daňový bonus. „Verím, že si na základe tohto príkladu Finančná správa uvedomí, že má vo výpočte chybu a informáciu si opraví,“ napísal bývalý minister práce v statuse.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: