Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nesúhlasia s krátením peňazí z plánu obnovy. Svoj nesúhlas vyjadrili na rokovaní tripartity. Informovalo o to ministerstvo práce. Európska únia (EÚ) totiž znížila celkovú alokáciu finančných prostriedkov na realizáciu plánu obnovy. Z tohto dôvodu musel úrad vlády pristúpiť ku kráteniu výdavkov o deväť percent a znižovať alokácie na jednotlivé opatrenia.

Zástupcovia zamestnávateľov komunikovali nesúhlasné stanoviská so znižovaním prostriedkov pre podnikateľské prostredie. Keďže došlo ku kráteniu alokácií zo strany EÚ, bolo nevyhnutné niektoré opatrenia z plánu obnovy vypustiť alebo znížiť výšku investícii, zároveň nie je priestor pre doplnenie ďalších oblastí.

Členovia tripartity žiadali aj posunutie niektorých termínov. Tieto pripomienky podľa ministerstva práce tiež nie je možné implementovať z dôvodu časovej náročnosti interných procesov a dodržania termínov stanovených EÚ.

Firmy a odborári dostali zo strany úradu vlády aj vysvetlenie, prečo nie je možné ich pripomienky aplikovať. Následne väčšina z nich zaujala k navrhovanému materiálu nesúhlasné stanovisko.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: