Ministerstvo práce ako chce informovať potencionálnych žiadateľov k vyhlásenej výzve na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti na on-line seminári. Ten sa uskutoční počas dvoch termínov. Prvý bude utorok 25. októbra a v stredu 26. októbra od 9. do 12. hodiny. Informovalo o tom ministerstvo práce.


Cieľom výzvy rozšíriť kapacity komunitnej starostlivosti budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Financované to bude z plánu obnovy. Záujemcovia majú možnosť predkladať projektové zámery do 30. júna 2024. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.

Do výzvy sa budú môcť zapojiť všetci verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, rovnako zriaďovatelia, či už ide o obce, mestá, neziskové organizácie, združenia, cirkev a pod. Môže ísť pritom o existujúce, ale aj nové subjekty.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: