Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, sa v tomto roku zvýšila zo sumy 26,08 eura na 28,60 eura. Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Hodnota je dôležitá pri určení náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.


Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2023. Musí to byť v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Poisťovňa vyplatila v mesiacoch január a február tohto roka 1 289 dávok náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia. Priemerne mesačne išlo o 645 vyplatených dávok v priemernej výške 1 788,11 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: