Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenskej republiky vlani dosiahol hodnotu 107,8 miliardy eur, čo je o 10,7 percenta vyššia hodnota ako v roku 2021. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Rast je podľa štatisitkov spôsobený predovšetkým zvýšenou cenovou hladinou v ekonomike.


Výsledný údaj sumarizuje dôchodky subjektov ekonomiky Slovenska z tuzemska i zo zahraničia. Slúži ako podklad pre určovanie súm, ktorými krajina prispieva do rozpočtu Európskej únie (EÚ) a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ.

Hodnota národného dôchodku sa určuje z hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: