Hrubý národný dôchodok (HND) vlani dosiahol hodnotu 97,3 miliardy eur, čo je o 5,4 percenta vyššia hodnota ako bol HND v roku 2020. Na základe svojich údajov o tom informoval Štatistický úrad SR. Výsledný údaj sumarizuje dôchodky subjektov ekonomiky Slovenska z tuzemska i zo zahraničia.


Slúži to ako podklad pre určovanie súm, ktorými Slovensko prispieva do rozpočtu Európskej únie a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ. Hodnota HND sa určuje z hodnoty hrubého domáceho produktu, ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: