Na Slovensku poberá penziu rekordne veľa ľudí. Naopak náklady na dôchodky k pomeru k hrubému domácemu produktu (HDP) patria k najnižším v Európskej únii. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Nejaký dôchodok na Slovensku dostáva 33,2 percenta obyvateľov Slovenska. Je to najviac zo všetkých krajín EÚ.

„Slovensko vynaložilo na dôchodky v rámci sociálnej ochrany 8,6 % z hrubého domáceho produktu. Je to výrazne menej ako bol priemer EÚ. V rámci porovnania údajov medzi krajinami za rok 2021 sme tak boli až na 19. mieste z celkovo 27 krajín EÚ,“ povedala hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová. Tieto údaje vyplývajú z aktualizovaných dát európskeho štatistického úradu Eurostat.

Ten posudzoval výdavky na starobné dôchodky, invalidné, pozostalostné a dôchodky v nezamestnanosti. Priemerne pritom krajiny EÚ na tieto dôchodky vynakladali 12,9 percenta HDP. Spolu na dôchodky vynaložili 1 882 miliárd eur.

Najviac dávajú na dôchodky v Grécku, kde ich výška dosahuje až 16,4 percenta HDP. Nasleduje Taliansko (16,3 %), Rakúsko (15 %) a Francúzsko (14,9 %).

Slovensko sa skôr blíži k opačnému koncu rebríčka, teda ku krajinám ktoré vynakladajú na penzie menej peňazí. Najmenej dáva na dôchodky v pomere k HDP Írsko (4,5 %), Malta (6,4 %), Maďarsko (7 %) a Litva (7,1 %).

„Porovnanie ukázalo, že objem finančných prostriedkov vyplatených v dôchodkoch v rámci celej EÚ počas roka 2021 medziročne vzrástol o 2,8 %. Ekonomika EÚ však rástla rýchlejšie a preto pomer k HDP klesol. V roku 2020 šiel na dôchodky vyšší podiel 13,6 % z HDP celej EÚ,“ uviedla J. Morháčová.

Najviac peňazí v rámci EÚ smerovalo na starobné dôchodky. Tie tvorili takmer 79,9 percenta z vyplatených súm. Nasledovali pozostalostné dôchodky (12 %) a invalidné dôchodky (7,9 %). Dôchodky v nezamestnanosti sa podieľali len 0,2 % na celkovej vyplatenej sume.

Aspoň jeden z týchto dôchodkov poberal v únii každý štvrtý obyvateľ, celkovo tvorili 27,2 % zo všetkých obyvateľov EÚ. Najviac poberateľov dôchodkov malo Slovensko (33,2 % obyvateľov). Za ním nasledovali Luxembursko, Litva a Estónsko, v ktorých poberatelia tvorili 32 až 33 % obyvateľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: