V dôsledku rastúcej inflácie pristúpilo k plošnému zvýšeniu platov v tomto roku 22 percent zamestnávateľov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Datank pre ČSOB. Ten okrem iného ukázal, že koncoročné odmeny sa chystá za tento rok vyplácať 45 percent firiem na Slovensku, v porovnaní s 54-percentným podielom vlani. Z nich 22 percent v rovnakej výške ako v minulosti, zatiaľ čo 24 percent ich v dôsledku neistej ekonomickej situácie zníži. V priemere každá siedma firma (14 %) odmeny musela tento rok zrušiť úplne.


Z pohľadu výšky odmien zamestnávatelia najčastejšie (27 %) spomínali rozmedzie od šesť do 15 percent podielu z ročného platu, zatiaľ čo ďalších 23 percent firiem vyplatí odmeny v priemernej výške od jedného do päť percent z ročného platu. V tejto súvislosti ČSOB poznamenala, že v mnohých prípadoch je výška odmien priamo naviazaná na pracovné a firemné výsledky a dosiahnuté finančné ukazovatele firiem za celý účtovný rok, preto zamestnávatelia k ich vyplácaniu pristupujú až v jarných mesiacoch.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: