Vybraní lekári testovali elektronickú péenku (ePN) ešte pred jej spustením do ostrej prevádzky. Informovala o to Sociálna poisťovňa s tým, že ePN sa bude vystavovať od 1. júna 2022. Lekári sa oboznámili s celým procesom elektronického toku informácií o dočasnej pracovnej neschopnosti. Po tom, čo si ju cez svoj zdravotnícky softvér vyplnili a zapísali do systému ezdravie, mohli sledovať, ako záznam príde so systémov Sociálnej poisťovne.


„Zástupcovia Sociálnej poisťovne im predstavili aj samotné prostredie e-Služieb Sociálnej poisťovne – teda mohli vidieť, ako a kde sa zobrazí informácia o práceneschopnosti zamestnancov ich zamestnávateľom, či občanom a pacientom v novom Elektronickom účte poistenca,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Od júna zákon umožní všeobecným lekárom v ambulanciách pre dospelých, deti a dorast, gynekológom a ústavným zariadeniam vystavovať ePN namiesto jej doterajšej papierovej podoby. Po 1. júni 2023 už títo lekári papierové tlačivá o práceneschopnosti vydávať nebudú. Postupne sa k nim pripoja ďalšie odbornosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: