Podnikatelia nebudú musieť po novom archivovať papierové bločky a faktúry, ale účtovné doklady budú môcť aj naskenovať a uchovať ich elektronickú kópiu. Vláda dnes schválila novelu zákona o účtovníctve, ktorá túto zmenu zavádza.


Doteraz podnikateľ mohol uschovávať elektronickú verziu papierových dokladov, len ak použil takzvanú zaručenú konverziu. To po novom nebude potrebné.

„Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel,“ povedal štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.