Union poisťovňa môže prevziať Poštovú poisťovňu. Odobrila to Národná banka Slovenska.


Union sa dohodol na kúpe Poštovej poisťovne ešte koncom minulého roku. „Táto transakcia má cieľ priblížiť nás viac k zákazníkom a posilniť Union ako veľký poisťovací dom. Výrazne sa rozšíria možnosti nášho pôsobenia, a to nielen v oblasti životného, ale aj neživotného poistenia. Vďaka tomu bude možné uspokojiť požiadavky a potreby aj náročnejších klientov,“ povedal vtedy generálny riaditeľ Unionu Michal Špaňár.

Obe poisťovne teraz majú dvanásť mesiacov na to, aby dokončili transakciu.