Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci úroveň 5,61 percenta. Podiel takzvaných disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) bol ale na úrovni 4,29 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. PDU je od januára tohto roku hlavný ukazovateľ nezamestnanosti.


Najvýraznejší medzimesačný pokles nezamestnanosti bol v Prešovskom kraji. V porovnaní s februárom tu PDU klesol až o 0,19 percentuálneho bodu. Poklesol aj počet mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Ich počet dosiahol na konci marca hodnotu 38 981, čo je druhá najnižšia hodnota od apríla 2012.

Menej mladých bez práce bolo v sledovanom období iba v apríli 2019. Najvyššie hodnoty dosahovali počty nezamestnaných ľudí do 29 rokov v období doznievania finančnej krízy v roku 2012 a 2013. Ústredie práce zaznamenalo maximum v januári 2013 na úrovni 140 629 osôb.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: