Počet ľudí bez práce podľa Štatistického úradu SR v priebehu tretieho štvrťroku medziročne klesol o 10,6 percenta a dosiahol 167,9 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti tak predstavovala šesť percent, medziročne sa znížila o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.).

Väčšinu spomedzi nezamestnaných, takmer 111-tisíc osôb, tvorili ľudia bez práce jeden rok a viac. Medziročne ich počet vzrástol o desatinu a ich podiel spomedzi nezamestnaných dosiahol 66,1 percenta. Spomedzi početnejších vekových kategórií najvýraznejšie relatívne poklesy nezamestnanosti nastali v skupine 55 až 59 ročných, z ktorej ubudla tretina osôb a súčasne v kategórii 25 až 34 ročných s úbytkom takmer 15 percent osôb. Viac než 29 percent nezamestnaných (49,3 tisíc osôb) boli osoby, ktoré doposiaľ nikdy nepracovali.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v treťom štvrťroku medziročne klesol vo všetkých krajoch Slovenska. Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Trnavskom kraji (úbytok o 33,4 %) a v Žilinskom kraji (o 27,5 %). Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji (vyše 40-tisíc osôb), v Košickom kraji (vyše 34-tisíc osôb) a v Banskobystrickom kraji (takmer 33-tisíc osôb).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: