Od začiatku tohto roka bolo na daň z príjmov z úradnej moci zaregistrovaných vyše 29-tisíc daňovníkov. Informovala o tom Finančná správa SR. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie.


Pre týchto podnikateľov sa ruší povinnosť podať žiadosť o registráciu na daň z príjmu daňovému úradu v papierovej alebo elektronickej podobe. Pre daňové subjekty to znamená zníženie administratívnej záťaže a úsporu času.

Od januára do konca apríla tohto roka finančná správa týmto spôsobom zaregistrovala 21 567 fyzických osôb a 7 640 právnických osôb. Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad ich na daň z príjmu zaregistruje automaticky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: