Dopady vojny na Ukrajine nepocítilo iba 15 percent podnikateľov na Slovensku. Väčšina podnikateľov a firiem tak musí čeliť dôsledkom vojny na ich fungovanie. Vyplýva to z prieskumu ČSOB na vzorke 300 podnikov a firiem rôznej veľkosti, ktorý pripravila v spolupráci s prieskumnou agentúrou Datank. Stredný až vážny vplyv vojny na podnikanie pocítila viac ako polovica spoločností.


Z monitorovaných odvetví je v tomto ohľade najhoršie odvetvie dopravy a skladovania, kde necelá desatina (9,1 %) oslovených zástupcov musela zastaviť svoju činnosť a ďalšie dve tretiny (36,4 %) hovoria o veľmi výrazných negatívnych dopadoch. Kriticky vnímajú situáciu aj podnikatelia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, ale aj ubytovacích a stravovacích služieb.

Naopak, o najmenších dopadoch hovoria firmy podnikajúce v oblasti IT a komunikácii. Podnikatelia na Slovensku už dlhodobo, a v dôsledku pandémie obzvlášť, riešia problém s nedostatkom pracovnej sily. Aj po zohľadnení negatívnych dopadov vojnového konfliktu sú ale o niečo optimistickejší ako vlani na jeseň.

Index očakávaní firiem sa v porovnaní s októbrovým meraním zvýšil o deväť bodov na hodnotu 2,1 bodu z možnej škály od plus sto až do mínus sto bodov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: