Nižšie ceny benzínu či nafty v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých slovenských motoristov. Daniari však upozorňujú, že by nemali zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Bez daňovej povinnosti môžu ľudia prevážať pohonné látky na Slovensko v nádrži vlastného auta alebo v jednej prenosnej nádrži maximálneho objemu desať litrov. Upozornila na to hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.


Platí tiež, že ľudia nemajú povinnosť podať daňové priznania a zaplatiť spotrebnú daň z minerálneho oleja z množstva prevyšujúceho v bežnej nádrži a v jednej prenosenej nádrži s objemom do desať litrov, ak jeho daň nepresiahne päť eur. Inak povedané, ak si niekto na súkromné účely natankuje väčšie množstvo, je povinný vypočítať si spotrebnú daň, bezodkladne podať colnému úradu daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú daň.

„Colný úrad je oprávnený zo zákona vykonávať dozor nad držbou a pohybom minerálneho oleja, pričom  kontrolovaná osoba je povinná takúto kontrolu strpieť. Znamená to, že je oprávnený zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, ako aj kontrolovať minerálny olej nachádzajúci sa v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov,“ vysvetľuje M.Rybanská.

Ak potom pri kontrole niekto nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja a zároveň nepôjde o podnikateľa, tak okrem vzniku daňovej povinnosti z množstva minerálneho oleja je colný úrad povinný uložiť aj pokutu od sto do 100-tisíc eur. V blokovom konaní je možné uložiť pokutu do výšky 165 eur. Ak niekto potom nepodá daňové priznanie, colný úrad mu môže uložiť pokutu od 30 do 16-tisíc eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)