Jednorazové príjmy cez daň z vojny by mohli aspoň čiastočne vyfinancovať doterajšie jednorazové výdavky na krízy. Vo svojom blogu na to upozornil predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) J. Tóth. Daň z vojny, alebo takzvaný windfall profit daň podľa neho umožňuje naplniť štátnu kasu bez toho, aby to malo dlhodobý negatívny vplyv na ekonomiku.


„Doteraz sme minuli už niekoľko miliárd jednorazových výdavkov objektívne vyžiadaných krízami, ktoré náš verejný dlh zvýšili. Aj preto rozpočtovo zodpovedné správanie by malo byť intenzívne poctivo skúmať, ako najviac dočasných príjmov by sa dalo takto získať a všetky tieto zdroje využiť na zníženie aspoň časti verejného dlhu, ktorý nám vznikol cez doterajšie jednorazové výdavky,“ tvrdí predseda RRZ.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: