Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo ďalšiu výzvu z plánu obnovy v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava sa modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur, maximálna výška príspevku je 1,5 milióna eur. Informoval o tom rezort hospodárstva v tlačovej správe.


O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je zároveň súčasťou realizácie projektu. Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celého Slovenska, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 percent z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch majú nárok na podporu vo výške 60 percent z celkových oprávnených výdavkov.

Podmienkou pre získanie príspevku je množstvo vyrobenej elektriny a podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcich aspoň 2 000 hodín elektriny, alebo od začiatku roka 2022 do 30. júna 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň tisíc hodín výroby elektriny.

Žiadosti je možné podávať do 31. októbra tohto roka. Projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej efektívnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: