Na Slovensku podniká viac ako 70 nelegálnych cestovných kancelárií či organizátorov zájazdov, za ktorými sú rôzne fyzické osoby, živnostníci a firmy bez oprávnenia na tento predmet poistenia a bez akejkoľvek ochrany pre prípad svojho úpadku. Upozornila na to Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). Poistenie pre prípad úpadku je zákonnou povinnosťou každej cestovnej kancelárie podnikajúcej alebo smerujúcej svoju ponuku na územie Slovenska.


Každá cestovná kancelária bez výnimky musí byť aj zapísaná v Zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa asociácie Je to jediný dôveryhodný zoznam, ktorý poskytuje informácie o poistení cestovnej kancelárie.

Ľudia si tiež často zamieňajú cestovnú agentúru s cestovnou kanceláriou. Cestovná agentúra je špecializovaným obchodom, v ktorom sa predávajú zájazdy rôznych cestovných kancelárií, pričom však cestovná agentúra nemôže organizovať vlastné zájazdy a teda nemusí byť poistená. Ku všetkým ponúkaným zájazdom bez výnimky je povinná predložiť kupujúcemu poistenie pre prípad úpadku organizátora zájazdu. Cestovná kancelária kombinuje rôzne služby cestovného ruchu a vytvára zájazdy, ktoré predáva buď sama, alebo prostredníctvom cestovnej agentúry. Každá cestovná kancelária musí byť poistená.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: