Až 53 percent ľudí na Slovensku sa netají svoju nespokojnosť s aktuálnym finančným ohodnotením. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Kariéra.sk. Len tri percentá opýtaných nedokážu nájsť adekvátne zamestnanie, s ktorým by boli spokojní a z toho dôvodu, ho menia každých pár mesiacov.

Z výskumu vyplýva, že 47 percent opýtaných si dokázalo nájsť adekvátne zamestnanie na prvý pokus. Počet opýtaných, ktorí si nedokážu opätovne nájsť zamestnanie je relatívne veľmi nízky, s viac ako desiatimi neúspešnými pokusmi je len sedem percent a viac ako 20 neúspešných pokusov uviedlo opätovne sedem percent.

Prieskum ďalej ukázal, že 45 percent zamestnancov pociťuje nezáujem zo strany svojho nadriadeného. Svoju prácu považuje za prínosnú pre spoločnosť až 85 percent zamestnaných.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: