Ak chcú tohtoroční maturanti získať štipendium vo výške 9 000 eur, na prihlásenie majú čas už len do 31. mája 2022. Upozornil na to rezort školstva. Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku.


Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom na Slovensku na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium. Študenti sa môžu registrovať stránke na www.stipendia.portalvs.sk.

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 eur mesačne, ktoré budú určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

V aktuálnom roku je štipendium určené pre najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1 000 miest) a nadpriemerných študentov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: