Viac ako polovicu novouznaných invalidít nad 70 percent, ktoré v prvom polroku tohto roku posudzovali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne, tvorili nádorové ochorenia. Sú tak naďalej najčastejším dôvodom, pre ktoré Sociálna poisťovňa po splnení ďalších zákonných podmienok priznáva svojim poistencom nárok na invalidný dôchodok. Poisťovňa to uvádza na svojej webovej stránke.


Rovnako ako po minulé roky, pri nových žiadostiach pri onkologických diagnózach prevažujú ženy. Druhou najčastejšou diagnózou, ktorá viedla k plnej invalidite, boli duševné poruchy a poruchy správania. Priemerná výška plného invalidného dôchodku nad 70 percent uznanej invalidity je v súčasnosti 415 eur. Sociálna poisťovňa vypláca 224 238 takýchto invalidných dôchodkov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: