Úrazy, zranenia či strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.


Podľa odhadov poisťovne tvoria viac ako 90 percent škodových udalostí z poistenia zodpovednosti z prevádzky školy práve škody na zdraví žiakov. Stávajú sa najmä na hodinách telesnej výchovy a počas prestávok alebo na podujatiach organizovaných školou.

Podstatne menšiu časť škôd predstavujú krádeže alebo strata vnesených a odložených vecí žiakov. Problémom je podľa poisťovne aj kyberšikana. Prieskum poisťovne navyše ukázal, že 90 percent ľudí nevie, ako sa v takomto prípade brániť. Ľuďom môže v tomto prípade pomôcť a poskytnúť právnu asistenciu takzvané kyberpoistenie,

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: