Počas mesiacov jún až august tohto roka hlásilo škody v zahraničí z cestovného poistenia porovnateľné množstvo klientov ako vlani, ale objem sumy vyplatených škôd vzrástol o 29 percent. Vyplýva to zo štatistík poisťovne ČSOB. Najviac škôd bolo z poistenia batožiny, nepojazdného vozidla a z poistenia storno poplatkov.


Priemerná výška nákladov na ošetrenie v zahraničí sa pohybovala okolo 200 eur, cena hospitalizácie sa pohybovala okolo 2 200 eur. Transport pacienta ako aj repatriácia vždy závisí od aktuálneho stavu pacienta, vzdialenosti a zvoleného dopravného prostriedku. Na základe skúsenosti ČSOB sa pohybujú tieto náklady medzi  750 eur až 13 800 eur.

Z poistenia liečebných nákladov poisťovňa eviduje najviac hlásení z Chorvátska, Grécka a Turecka, ale aj Talianska, Českej republiky, USA a Nemecka.  Medzi najčastejšie ochorenia patrila alergia na slnko či hmyz, prechladnutie, zápaly uší a bolesti brucha.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: