Náklady práce sa na Slovensku v posledných desiatich rokov výrazne zvýšili. Tento rast patril k najvyšším v krajinách Európskej únie. Na základe údajov Eurostatu o tom informovala UniCredit Bank.


Najviac náklady práce spomedzi krajín EÚ v posledných desiatich rokoch vzrástli v Litve, kde sa zvýšili o 52 percent. Tesne za Litvou nasledujú Lotyšsko a Bulharsko, kde náklady práce vzrástli o 51 percent. Slovensku, s rastom o 42 percent, patrí štvrtá priečka.

Podľa UniCredit Bank môže byť výrazný rast nákladov práce jedným z dôvodov spomalenia investícií na Slovensku. UniCredit tvrdí, že jeho vplyv na zahraničné investície netreba ani preceňovať. „Kľúčovú rolu zohráva najmä pri špecifických investíciách, zvyčajne s nižšou pridanou hodnotou (práca v mzde). Naopak, pri náročnejších investíciách sa dôraz zvyčajne presúva viac do iných oblastí konkurencieschopnosti, napríklad kvalita a dostupnosť pracovnej sily, podpora vedy a výskumu, vymožiteľnosť práva, či ochrana vlastníctva a podobne,“ uvádza UniCredit Bank.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: