V rámci poistenia storna zájazdu je akceptovaným dôvodom pre stornovanie aj oficiálne vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí, že v Izraeli je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu vojnových udalostí, vnútorných nepokojov či terorizmu. Upozornila na to poisťovňa Union. Ministerstvo pre Izrael vydalo cestovné odporúčanie tretieho stupňa. Ľuďom tak odporúča necestovať do tejto krajiny.


V prípade, že si niekto aj po vydaní odporúčania necestovať objedná cestu či pobyt v Izraeli, uzatvorí si poistenie storna a nakoniec do krajiny nevycestuje, poistné plnenie mu neuznajú. „Právo na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak v čase objednania zájazdu / zakúpenia pobytu už dôvod zvýšeného nebezpečenstva bol známy, ohlásený alebo očakávaný,“ informuje poisťovňa Union.

Iné opatrenie prijala napríklad poisťovňa Uniqa. Poistenie storna uzná aj ľuďom, ktorí tam pre obavy z vojny nechcú vycestovať. Poistné plnenie môže byť poskytnuté v rozsahu nákladov na plánovanú cestu, ktorá bola zaplatená pred 8. októbrom tohto roka. Poistenie musí byť takisto uzatvorené pred týmto dátumom.

Za bežných okolností sa poistenie storna uplatňuje napríklad len v prípade choroby či úrazu poisteného alebo jeho blízkej osoby. Taktiež tam môže spadať aj prípad škody na majetku, ktorá bola spôsobená živlom, alebo aj trestným činom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: