Poisťovňa Uniqa prijala mimoriadne opatrenie pre klientov na úhradu storno poplatkov nad rámec platných poistných podmienok pre cesty do Izraela. Poistenie storna tak uzná aj ľuďom, ktorí tam pre obavy z vojny nechcú vycestovať. Poistné plnenie môže byť poskytnuté v rozsahu nákladov na plánovanú cestu, ktorá bola zaplatená pred 8. októbrom tohto roka. Poistenie musí byť takisto uzatvorené pred týmto dátumom.


Poistné plnenie ale bude obmedzené podľa výšky skutočne vzniknutej škody. To znamená, že budú zohľadnené len náklady, ktoré už neboli kompenzované napríklad cestovnou kanceláriou, leteckou spoločnosťou, hotelom a podobne. Mimoriadne opatrenie sa vzťahuje na organizované zájazdy s cestovnou kanceláriou, ako aj na individuálne výlety turistov zo Slovenska a Českej republiky do Izraela.

Táto iniciatíva v súčasnosti platí pre cesty s odchodom do konca októbra tohto roka. Za bežných okolností sa poistenie storna uplatňuje napríklad len v prípade choroby či úrazu poisteného alebo jeho blízkej osoby. Taktiež tam môže spadať aj prípad škody na majetku, ktorá bola spôsobená živlom, alebo aj trestným činom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: