Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári úroveň 6,86 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Pri medzimesačnom porovnaní klesla o desatinu percentuálneho bodu.


Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol úroveň 185 383. V evidencií je ich v porovnaní s februárom minulého roka približne o 15 percent menej. V evidencii bolo v porovnaní s januárom tiež menej mladých ľudí do 29 rokov aj dlhodobo nezamestnaných.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: