Niektorí študenti musia zaslať Sociálnej poisťovni žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku spolu s potvrdením školy o štúdiu. Ide o tých, ktorí štúdium prerušili, prípadne študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.


Žiadosť musia posielať aj študenti, ktorí pokračujú po ukončení strednej školy na I. stupni vysokoškolského štúdia alebo po ukončení I. stupňa vysokej školy na II. stupni vysokoškolského štúdia a mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku.

Sociálna poisťovňa ku koncu augusta tohto roka vyplácala celkovo 18 251 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 189,32 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: