Finančná správa v auguste kontrolovala elektronické registračné pokladnice (ERP) pri 822 podnikateľoch. Porušenie zákona zistili v 139 prípadoch a vinníkom udelili pokuty vo výške 35 210 eur. „Augustové kontroly registračných pokladníc opätovne ukázali, že podnikatelia najčastejšie porušujú zákon o používaní ERP tým, že neevidujú tržby,” konštatujú daniari.


Podľa finančnej správy sa tiež ukazuje, že kontrolné akcie majú zjavný efekt na správanie sa podnikateľov, čo dokazujú údaje z tržieb po kontrolnej akcii. Podnikateľom, ktorých navštívili kontrolóri, stúpli tržby za dva týždne po kontrole oproti rovnakému obdobiu pred ňou o sedem percent. Počet vydaných pokladničných dokladov vzrástol o 13 percent.