Sirotám, ktoré už ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium), Sociálna poisťovňa automaticky zo zákona ukončí v júli zasielanie sirotského dôchodku. Poisťovňa o tom informovala na svojej webovej stránke. Ak bude študent od nového školského roka pokračovať v magisterskom štúdiu, výplatu sirotského dôchodku mu obnoví. Musí však poisťovni doručiť neformálnu žiadosť (list) o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa potom opäť začne študentovi sirotský dôchodok vyplácať a doplatí mu ho aj za obdobie letných prázdnin júl a august.


Informáciu o tom, že študent naďalej pokračuje v štúdiu a je zapísaný do ďalšieho ročníka, poskytne Sociálnej poisťovni ministerstvo školstva cez elektronický informačný systém. Sirota teda nemusí potvrdenie o štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni. Výnimkou sú tí študenti vysokých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva. Ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra. Výnimku majú aj siroty, ktoré študujú v zahraničí. V záujme skoršieho vyplatenia dávky však môžu potvrdenie o štúdiu predložiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: