Občan Ukrajiny, ktorý z dôvodu vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine utiekol z tejto krajiny a bol mu na území Slovenskej republiky udelený tolerovaný pobyt, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Sociálna poisťovňa na to upozornila na svojej webovej stránke.


Poisťovňa zároveň dodala, že takáto osoba nemá možnosť prihlásiť na dobrovoľné sociálne poistenie, pretože na to nie je splnená zákonná podmienka trvalého pobytu, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Ak sa občan Ukrajiy, zamestná na Slovensku, plní všetky oznamovacie povinnosti aj voči Sociálnej poisťovni jeho zamestnávateľ.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: