Občania Ukrajiny so slovenskou živnosťou, ktorým sa prerušuje povinné sociálne poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území, môžu toto prerušenie oznámiť cez elektronický formulár čestného vyhlásenia. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.


Opatrenie súvisí s platnosťou takzvaného lex Ukrajina. Dôvodom na prerušenie povinného poistenia je výkon služby vo vojsku Ukrajiny, výkon brannej povinnosti alebo výkon odvodnej povinnosti na Ukrajine.

Počas tohto obdobia nebude mať povinne poistená SZČO, občan Ukrajiny, povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Stačí, ak to Sociálnej poisťovni potvrdí čestným vyhlásením. Okrem písomného formulára to môže urobiť aj elektronicky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: