Poberatelia dôchodkových dávok žijúci na území Ukrajiny nemusia Sociálnej poisťovni predkladať úradne potvrdené tlačivo „Potvrdenie o žití“. Stačí, ak jej ho do polovice apríla zašlú s vlastnoručným podpisom. Sociálna poisťovňa o tom informovala na svojej webovej stránke s tým, že tak reaguje na aktuálnu vojnovú situáciu na Ukrajine.


Zákon o sociálnom poistení totiž ukladá dôchodcom žijúcim v zahraničí, ktorým je dôchodok vyplácaný pozadu v trojmesačných lehotách, pravidelne štyrikrát ročne zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené potvrdenie o žití.

Najbližší termín na preukázanie žitia je 15. apríl, 15. júl a 15. október tohto roka a 15. január 2023. Povinnosť preukazovať žitie poisťovňa penzistom pravidelne pripomína a tlačivá im zasiela vždy spolu s rozhodnutím o valorizácii dôchodku v januári.

Týka sa to aj poberateľov dôchodkov žijúcich na území Ukrajiny. „V súčasnosti, vzhľadom na aktuálnu vojnovú situáciu, pravdepodobne nebudú môcť zaslať úradne overené tlačivo potvrdenia. Sociálna poisťovňa preto z uvedeného dôvodu akceptuje aj tlačivo, ktoré bude podpísané iba dôchodcom,“ píše Sociálna poisťovňa.