Hoci absolventi majú po ukončení štúdia obmedzené praktické zručnosti, ochota zamestnávateľov zamestnať aj neskúsených ľudí medziročne narástla o viac ako 50 percent. Upozornilo na to ministerstvo práce v tlačovej správe, podľa ktorého za to môže oživovanie ekonomiky, zvýšený dopyt po pracovnej sile, pracovné projekty rezortu práce či absolventská prax.


V januári tohto roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) evidovalo 36 575 pracovných miest pre absolventov, vo februári ich počet narástol na 37 817 a v marci na celkovo 41 612 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. V porovnaní s marcom v roku 2021 ide o medziročný rast ponúk pre absolventov o 51,5 percenta.

Ku koncu marca tohto roka evidovalo ústredie najviac voľných pracovných miest vhodných aj pre absolventov v odvetví priemyselná výroba (10 439), administratívnych službách (6 622) či v doprave a skladovaní (3 173).