Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od januára budúceho roka stúpne zo sumy 5 646,48 eura na 5 753,79 eura ročne. Mesačná suma stúpne z úrovne 470,54 eura na 479,48 eura. Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu, z ktorej sa štátu neplatí žiadna daň. Každý rok rastie podľa životného minima, na ktoré je naviazaná.


Suma životného minima od júla tohto roka stúpne zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Zvýši sa o rast inflácie nízkopríjmových domácností, ktorá podľa štatistikov dosiahla v apríli tohto roka úroveň 1,9 percenta. Nezdaniteľné minimum sa počíta ako 21-násobok sumy platného životného minima.