Zamestnanci môžu od januára budúceho roka očakávať zvýšenie mzdy. Vzrastie totiž nezdaniteľné minimum, vďaka ktorému bude vyššia aj čistá mesačná mzda. Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu, z ktorej sa štátu neplatí žiadna daň. Každý rok rastie podľa životného minima, na ktoré je naviazaná. Vďaka tomu si prilepšia aj ľudia, ktorým sa od januára v porovnaní s týmto rokom nezmení výška hrubej mzdy.

Suma životného minima od júla tohto roka stúpne zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Zvýši sa totiž o rast inflácie nízkopríjmových domácností, ktorá podľa štatistikov dosiahla v apríli tohto roka úroveň 1,9 percenta. Keďže sa nezdaniteľné minimum počíta ako 21-násobok sumy platného životného minima, od januára budúceho roka stúpne zo sumy 5 646,48 eura na 5 753,79 eura ročne.

Zamestnanci tak budú mať každý mesiac od dane oslobodených 479,48 eura. V súčasnosti je to 470,54 eura. Keďže sa nezdaniteľné minimum odpočítava od základu dane, jeho rast by mal zamestnancovi zabezpečiť aj vyššiu čistú mzdu. Kým v tomto roku dostáva bezdetný zamestnanec so mzdou 1 200 eur v čistom vyše 931 eur, od januára zarobí o necelé dve eurá viac. Nezdaniteľné minimum zníži jeho daňový základ a štátu tak zaplatí nižšie dane.

Čisté mzdy tak príliš nestúpnu, čo je zapríčinené hlavne tým, že životné minimum od júla vzrastie len o 1,9 percenta, takže aj nezdaniteľná časť stúpne len mierne. Vlani rástlo životné minimum o vyše 14 percent, preto bol aj rozdiel v čistej mzde oveľa výraznejší.

Zvýšenie mzdy vďaka nezdaniteľnej časti

Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve v podobe hrubej mzdy. Na účet mu príde oveľa menej peňazí, pretože svoju časť si zoberú poisťovne a štát. Z hrubej mzdy, ktorú zamestnávateľ vypláca zamestnancovi, odchádzajú ako prvé zdravotné a sociálne odvody.

Zamestnanec na sociálne poistenie platí zo svojej mzdy 9,4 percenta. Peniaze idú na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a kurzarbeit. Na zdravotné poistenie firma za zamestnanca odvádza spolu štyri percentá z hrubej mzdy. Ľudia so zdravotným postihnutím platia polovicu.

Keď je hrubá mzda očistená o sociálne a zdravotné odvody, je na rade zdaňovanie. Od platu, ktorý je znížený o odvody, sa najprv odpočíta nezdaniteľná suma. Od januára bude na úrovni 479,48 eura mesačne a 5 753,79 eura ročne. Celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí za celý rok zarobia 25 426,27 eura a menej. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa postupne znižuje až na nulu.

Zvýšenie mzdy
Zamestnanci môžu od januára budúceho roka očakávať zvýšenie mzdy (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ak by niekto popri práci poberal aj dôchodok, jeho výšku za celý rok si odpočíta od sumy nezdaniteľnej časti a môže si uplatniť len rozdiel z tohto výpočtu. Zamestnanci z hrubej mzdy, ktorá je už očistená o odvody a nezdaniteľné minimum, odvádzajú daň na úrovni 19 percent. Daň sa platí mesačne vo forme preddavkov. Ak by základ dane zamestnanca v tomto roku prekročil hranicu 47 537,98 eura, zo zarobenej sumy nad ňou platí daň 25 percent.

Ako bude vyzerať zvýšenie mzdy v roku 2025 (tabuľka):

Čistá mzda v roku 2024Čistá mzda v roku 2025
Hrubá mzda1 200 €1 200 €
Celkové odvody zamestnanca160,80 €160,80 €
Celkové odvody zamestnávateľa434,40 €434,40 €
Cena práce1 634,40 €1 634,40 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka470,54 €479,48 €
Daň z príjmu108,05 €106,35 €
Čistá mzda931,15 €932,85 €
Výpočet: Finsider/zvýšenie mzdy

Daňový bonus len do konca roka

Niektorí zamestnaní rodičia si ešte stále môžu prilepšiť aj vďaka daňovému bonusu. Na deti do 18 rokov sa uplatňuje 140 eur mesačne a bonus na deti nad 18 rokov je na úrovni 50 eur. Reálna výška bonusu sa počíta podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí. V uvedených sumách je nastavený v zákone len do konca tohto roka. Zatiaľ nie je jasné, ako upraví podmienky a sumy súčasná vládna koalícia.

Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Čiastkový základ dane je hrubá mzda bez odvodov zamestnanca.

Napríklad minimálna mzda je od januára tohto roka na úrovni 750 eur. Čiastkový základ dane zamestnanca s minimálnou mzdou je 649,50 eura. To znamená, že ak má takýto zamestnanec jedno dieťa, nemôže dostať maximálny daňový bonus. Na základe výšky jeho zárobku dostane takmer 130 eur. Z jeho výplaty získa na dve deti do 18 rokov vyše 175 eur, na tri deti vyše 220 eur, na štyri deti si môže uplatniť viac ako 266 eur, pri piatich deťoch získa vyše 311 eur a pri viacerých deťoch maximálne 357 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: