Zamestnanci dostanú vo februári viac peňazí. Od začiatku roka totiž stúpla suma, ktorú štát nezdaňuje. Ide o nezdaniteľné minimum, ktorého výška sa odvíja od životného minima. Vďaka tomu čistá výplata vzrastie každému zamestnancovi, aj keď mu firma nezvýšila hrubú mzdu. Zamestnanci si okrem toho môžu výplatu zvýšiť daňovým bonusom na dieťa. Ten sa im spolu s nezdaniteľným minimom uplatňuje každý mesiac vo výplate.

Nezdaniteľné minimum sa odpočítava od základu dane pri výpočte čistej mzdy. Kým v minulom roku dostával bezdetný zamestnanec s priemernou hrubou mzdou 1 304 eur v čistom 992 eur, po novom zarobí o vyše 12 eur viac. Je to vďaka tomu, že nezdaniteľné minimum zníži jeho daňový základ. Štátu tak zaplatí nižšie dane. Vyššia výplata mu prvýkrát v tomto roku príde na účet vo februári za mesiac január.

Samotná suma nezdaniteľnej časti od januára tohto roka stúpla zo sumy 4 922,82 eura na 5 646,48 eura ročne. Zamestnanci tak budú mať každý mesiac od dane oslobodených 470,54 eura. Ešte vlani to bolo 410,24 eura.

Ako sa počíta nová výplata

Každému sa výplata zvýši podľa toho, koľko mesačne zarobí v hrubom. Z tejto sumy si svoju časť si zoberú poisťovne a štát. Ako prvé sa odpočítavajú zdravotné a sociálne odvody z celej hrubej mzdy. Zamestnanec na sociálne poistenie platí 9,4 percenta z hrubého platu. Peniaze idú na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a kurzarbeit. Na zdravotné poistenie firma za zamestnanca odvádza spolu štyri percentá z hrubej mzdy. Ľudia so zdravotným postihnutím platia dve percentá. Oproti ostatným tak majú aj vyššiu mzdu, keďže platia nižšie odvody.

Mzda sa po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov zdaňuje. Ešte predtým sa z nej musí ešte odpočítať nezdaniteľná suma na úrovni 470,54 eura mesačne. Celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí za celý rok zarobia 24 952,06 eura a menej. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa postupne znižuje až na nulu. Zamestnanci potom z hrubej mzdy, ktorá je už očistená o odvody a nezdaniteľné minimum, odvádzajú daň na úrovni 19 percent. Daň sa platí mesačne vo forme preddavkov. Nadštandardne príjmoví zamestnanci platia daň vo výške 25 percent.

Výpočet mzdy v rokoch 2023 a 2024

Výplata v roku 2023Výplata v roku 2024
Hrubá mzda1 000 €1 000 €
Celkové odvody zamestnanca134 €134 €
Celkové odvody zamestnávateľa352 €362 €
Cena práce1 352 €1 362 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka410,24 €470,54 €
Daň z príjmu86,59 €75,14 €
Čistá mzda779,41 €790,86 €
Výpočet: Finsider/výplata
Výplata
Vyššia bude výplata každého pracujúceho, aj keď im firma nezvyšovala hrubú mzdu (Ilustračné foto: Freepik/výplata)

Daňový bonus zvyšuje mzdu

Niektorí zamestnaní rodičia budú mať vo februári vyššiu mzdu aj vďaka daňovému bonusu. Na deti do 18 rokov sa uplatňuje 140 eur mesačne a bonus na deti nad 18 rokov je na úrovni 50 eur. Reálna výška bonusu sa počíta podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí. Pri splnení podmienok si ho môžu rodičia uplatňovať za jednotlivé mesiace až do konca tohto roka.

Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Čiastkový základ dane je hrubá mzda bez odvodov zamestnanca.

Ak niekto mesačne zarobí tisíc eur a daňový bonus si uplatňuje na jedno neplnoleté dieťa, má nárok na maximálny daňový bonus vo výške 140 eur mesačne. Pri dvoch dospelých deťoch je suma bonusu na úrovni 233,82 eura mesačne, pri troch to bude 294,44 eura, pri štyroch 355,06 eura a pri piatich deťoch má nárok na bonus v sume 415,68 eura mesačne. Inak povedané, z príjmu nebude platiť žiadnu daň a jeho výplata sa zvýši.

Zamestnanec, ktorý zarába tisíc eur mesačne, pri jednom neplnoletom dieťati vo februári dostane výplatu vo výške 919,41 eura, pri dvoch sumu 1 013,23 eura, pri troch zase 1 073,85 eura mesačne, pri štyroch 1 134,47 eura a pri piatich neplnoletých deťoch dostane mzdu na úrovni 1 195,09 eura.

Koľko musí zamestnanec zarobiť, aby mal nárok na najvyšší daňový bonus

Maximálny daňový bonusHrubá mzda
1 dieťa (max. 140 €/20 %)809 €
2 deti (max. 280 €/27 %)1 198 €
3 deti (max. 420 €/34 %)1 427 €
4 deti (max. 560 €/41 %)1 578 €
5 detí (max. 700 €/48 %)1 684 €
6 a viac detí (840 €/55 %)1 764 €
Výpočet Finsider (výplata)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: