Od januára budúceho roka by mali rodičia aj naďalej dostávať štedrejší daňový bonus na deti. Maximálny daňový bonus v roku 2024 zostáva na úrovni 140 eur mesačne. Jeho skutočná výška závisí od mesačného zárobku rodiča. Zmeny pri zvýhodnení na deti nastali ešte vlani v júli prijatím zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. Zmenili sa pravidlá výpočtu aj rozdelenie sumy bonusu podľa veku dieťaťa. Zamestnanci vidia zmeny vo výplate od januára tohto roka.

Daňový bonus na deti sa rozdelil na sumu pre deti do 18 rokov a nad 18 rokov. Na mladšie deti rodičia môžu dostať najviac 140 eur mesačne a bonus na deti nad 18 rokov je na úrovni 50 eur. Pri splnení podmienok si ho môžu uplatňovať za jednotlivé mesiace zatiaľ do decembra budúceho roka. Reálna výška bonusu sa počíta podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí. Pri výpočte sa sleduje jeho čiastkový daňový základ – ten získame tak, že od hrubej mzdy odpočítame zaplatené odvody.

Pri jednom dieťati môže daňový bonus dosiahnuť maximálne 20 percent čiastkového základu dane rodiča. S každým ďalším dieťaťom táto hranica stúpa o sedem percent. Pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a v prípade šiestich alebo viacerých detí môžu celkový bonus dosiahnuť 55 percent čiastkového základu dane.

Napríklad čiastkový základ dane zamestnanca s minimálnou mzdou je 649,50 eura. To znamená, že ak má takýto zamestnanec jedno dieťa, nebude mať nárok na maximálny daňový bonus. Namiesto toho dostane 129,90 eura. Ak by mal dve deti do 18 rokov dostane celkový bonus na obidve 175,37 eura, pri troch deťoch to bude 220,83 eura, na štyri deti si môže uplatniť 266,29 eura, pri piatich deťoch získa 311,76 eura a pri viacerých deťoch maximálne 357,23 eura.

Koľko musíte zarábať, aby ste dostali maximálny daňový bonus v roku 2024:

Maximálny daňový bonus v roku 2024Minimálna hrubá mzda
1 dieťa (max. 140 €/20 %)809 €
2 deti (max. 280 €/27 %)1 198 €
3 deti (max. 420 €/34 %)1 427 €
4 deti (max. 560 €/41 %)1 578 €
5 detí (max. 700 €/48 %)1 684 €
6 a viac detí (840 €/55 %)1 764 €
Výpočet Finsider (daňový bonus v roku 2024)

Ako sa zmenil daňový bonus

Okrem zmien pri výške sa zmenili aj podmienky nároku. Získa ho každý rodič s príjmom už od jedného eura. Pred zmenami musel jeho ročný príjem dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Ešte do konca júna minulého roku bola suma bonusu rozdelená na vekové skupiny detí do šesť rokov, od šesť do 15 rokov a na deti nad 15 rokov. Od júla sa potom nárok rozdelil na deti do 15 rokov a nad 15 rokov. Nakoniec začalo platiť rozdelenie na dospelé a neplnoleté deti.

Keďže by maximálny daňový bonus niektorí rodičia nezískali, parlament okrem iného schválil aj dodatočnú úpravu pravidiel. Bonus totiž môže v súčasnosti čerpať vždy len jeden z rodičov do 25. roku života dieťaťa, ktoré ešte chodí do školy. Keď nebude na maximálny daňový bonus na deti stačiť príjem jedného rodiča, môžu sa k tomu pripočítať aj zárobky toho druhého. Bude sa to riešiť vždy pri ročnom zúčtovaní vo firme. Druhý rodič musí tiež spĺňať podmienky na získanie daňového bonusu.

Daňový bonus v roku 2024
Maximálny daňový bonus v roku 2024 zostáva na rovnakej úrovni ako v súčasnosti (Ilustračné foto: Depositphotos)

Už schválený návrh novely zákona by mal zmeniť aj zle vyplatený daňový bonus. „Ak bol daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus,“ píšu legislatívci v schválenom návrhu. To v praxi znamená, že rodičia nebudú musieť vracať už vyplatený a priznaný daňový bonus na dieťa napriek tomu, že bol vypočítaný nesprávne.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počítal aj s tým, že ak bol daňový bonus podľa starých pravidiel do konca minulého roka pre rodiča výhodnejší ako ten pred júlom, firma mohla rodičovi vyplácať pre neho výhodnejšiu sumu. To isté platilo aj pri ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní za rok 2022. Od januára tohto roka to už neplatí.

Ako sa to môže prejaviť vo výplate

Zamestnanci budú od januára na účet dostávať o niečo štedrejšiu výplatu aj vďaka rastu nezdaniteľného minima. Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu zárobku, z ktorej sa štátu neplatí žiadna daň. Zamestnanci budú mať každý mesiac od dane oslobodených 470,54 eura. V súčasnosti je to 410,24 eura.

Keďže sa nezdaniteľné minimum odpočítava od základu dane, jeho rast by mal zamestnancovi zabezpečiť aj vyššiu čistú mzdu. Kým v tomto roku dostáva bezdetný zamestnanec s priemernou mzdou 1 304 eur v čistom vyše 992 eur, od januára zarobí o vyše 12 eur viac. Je to vďaka tomu, že nezdaniteľné minimum zníži jeho daňový základ. Štátu tak zaplatí nižšie dane.

Celková daň zamestnanca môže byť nižšia alebo nulová aj vďaka daňovému bonusu. Povedzme, že zamestnanec zarába priemernú mzdu z minulého roka vo výške 1 304 eur mesačne. Bez daňového bonusu by mal od januára mesačne platiť preddavok na daň na úrovni 125,16 eura. V čistom by tak dostával 1 004,10 eura mesačne.

Keď si tento zamestnanec uplatní aj daňový bonus na dieťa do 18 rokov, jeho čistá mzda bude vo výške 1 018,94 eura mesačne. Keďže je bonus na jedno dieťa vyšší ako samotný preddavok, zamestnanec nebude platiť žiadnu daň. Peniaze navyše sa mu ešte pripočítajú k čistej mesačnej mzde. Čím viac má detí, tým bude mzda vyššia.

Čistá mzda s daňovým bonusom vo výplate

Zamestnanec s jedným dieťaťom: daňový bonus v roku 2024

Bez bonusuS bonusom
Hrubá mzda1 304 €1 304 €
Celkové odvody zamestnanca174,74 €174,74 €
Celkové odvody zamestnávateľa459,91 €459,91 €
Cena práce1 763,01 €1 763,01 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka470,54 €470,54 €
Daň z príjmu125,16 €0 €
Čistá mzda1 004,10 €1 018,94 €
Výpočet: Finsider/daňový bonus v roku 2024

Zamestnanec s dvomi deťmi: daňový bonus v roku 2024

Bez bonusuS bonusom
Hrubá mzda1 304 €1 304 €
Celkové odvody zamestnanca174,74 €174,74 €
Celkové odvody zamestnávateľa459,91 €459,91 €
Cena práce1 763,01 €1 763,01 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka470,54 €470,54 €
Daň z príjmu125,16 €0 €
Čistá mzda1 004,10 €1 158,94 €
Výpočet: Finsider/daňový bonus v roku 2024

Zamestnanec s tromi deťmi: daňový bonus v roku 2024

Bez bonusuS bonusom
Hrubá mzda1 304 €1 304 €
Celkové odvody zamestnanca174,74 €174,74 €
Celkové odvody zamestnávateľa459,91 €459,91 €
Cena práce1 763,01 €1 763,01 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka470,54 €470,54 €
Daň z príjmu125,16 €0 €
Čistá mzda1 004,10 €1 298,94 €
Výpočet: Finsider/daňový bonus v roku 2024

Zamestnanec so štyrmi deťmi: daňový bonus v roku 2024

Bez bonusuS bonusom
Hrubá mzda1 304 €1 304 €
Celkové odvody zamestnanca174,74 €174,74 €
Celkové odvody zamestnávateľa459,91 €459,91 €
Cena práce1 763,01 €1 763,01 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka470,54 €470,54 €
Daň z príjmu125,16 €0 €
Čistá mzda1 004,10 €1 438,94 €
Výpočet: Finsider/daňový bonus v roku 2024

Zamestnanec s piatimi deťmi: daňový bonus v roku 2024

Bez bonusuS bonusom
Hrubá mzda1 304 €1 304 €
Celkové odvody zamestnanca174,74 €174,74 €
Celkové odvody zamestnávateľa459,91 €459,91 €
Cena práce1 763,01 €1 763,01 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka470,54 €470,54 €
Daň z príjmu125,16 €0 €
Čistá mzda1 004,10 €1 578,94 €
Výpočet: Finsider/daňový bonus v roku 2024

Zamestnanec so šiestimi deťmi: daňový bonus v roku 2024

Bez bonusuS bonusom
Hrubá mzda1 304 €1 304 €
Celkové odvody zamestnanca174,74 €174,74 €
Celkové odvody zamestnávateľa459,91 €459,91 €
Cena práce1 763,01 €1 763,01 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka470,54 €470,54 €
Daň z príjmu125,16 €0 €
Čistá mzda1 004,10 €1 718,94 €
Výpočet: Finsider/daňový bonus v roku 2024

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: