Spätný lízing je od začiatku tohto roka oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH). Informovala o tom Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky. Zmena súvisí s rozsudkom C-201/18 Mydibel SA. Oslobodenie sa týka len zmlúv, ktoré budú uzatvorené po 1. januári tohto roka.

Podnikateľ si na základe spätného lízingu dokáže zabezpečiť finančné zdroje na podnikanie tým, že predá svoje vozidlo alebo stroj lízingovej spoločnosti a tá mu ho naspäť prenajme formou finančného lízingu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: