Finančná správa v tomto roku poukázala už takmer 80 miliónov eur na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bolo spracovaných o takmer 80-tisíc viac vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a na účty prijímateľov bola poukázaná suma vyššia o približne 15 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.


Každý občan či živnostník, ktorí podávajú daňové priznanie, sú oprávnení darovať podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent organizácii, ktorú si vyberú. Môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane do výšky troch percent, ak v daňovom období robili dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je potrebné doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: