Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Podľa všeobecných poistných podmienok je ale poistený povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.


„Ku kráteniu plnenia by sme však pristúpili iba vtedy, ak by bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávne zvolenými pneumatikami,“ hovorí Jiří Moravec z Uniqa. Platí to aj pre prípad takzvaných celosezónnych pneumatík, ktoré začínajú byť v móde už aj na Slovensku.

Poisťovňa pri likvidácii škôd nerozlišuje medzi zimnými a celosezónnymi pneumatikami. Za zimnú pneumatiku sa považuje pneumatika s označením M+S, ktorá sa používa na označenie zimných alebo celoročných pneumatík. Ak teda majú celoročné pneumatiky toto označenie, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: