Poisťovňa Novis ukončila upisovanie podriadených konvertibilných dlhopisov v hodnote 20 miliónov eur. Peniaze, ktoré vďaka nim získala, chce použiť na posilnenie svojej pozície pre ďalšiu expanziu v Európe ako aj na investície do nových technológií.


„Úspešné ukončenie upisovania podriadených konvertibilných dlhopisov v hodnote 20 miliónov eur je dôležitým míľnikom pre našu spoločnosť. Veríme, že získané prostriedky nám umožnia ďalej rásť a posilniť našu pozíciu na trhu,“ povedala zakladateľa a predseda predstavenstva poisťovne Novis Siegfried Fatzi.

Konvertibilné dlhopisy sú také, ktoré je možné vymeniť za akcie spoločnosti alebo priamo za peniaze. Pre investorov by tak mali byť menej rizikové ako nezabezpečné dlhopisy. Naproti tomu, ak je dlhopis označený ako podriadený, znamená to, že v prípade konkurzu spoločnosti prichádza k ich vyplácaniu až po prioritných dlhopisoch.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: